Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kun je terecht met alle klachten over een financieel product of financiële dienst. Met een geschillencommissie probeert het Kifid te bemiddelen tussen de partijen. Lukt dat niet, dan neemt het Kifid uiteindelijk een beslissing in zo’n zaak.

Financiële dienstverleners kunnen zich bindend of niet-bindend aansluiten bij Kifid. Consumenten en ondernemers moeten bij het indienen van een klacht bij Kifid kiezen tussen een bindend of een niet-bindend oordeel. Dat staat in de wet.

Aan een bindend oordeel moeten zowel degene die de klacht indient, als de financiële dienstverlener zich houden. Je klacht kan je dan niet meer aan de rechter voorleggen.

Aan een niet-bindend oordeel hoef je je niet te houden. Als je het niet eens bent met een niet-bindend oordeel dan heb je altijd nog de mogelijkheid om de zaak aan de rechter voor te leggen.