De koopkracht geeft aan hoeveel een huishouden gemiddeld kan kopen. Hierbij is de hoogte van de koopkracht onder andere afhankelijk van het inkomen, geheven belastingen en de inflatie. De koopkrachtcijfers die bekend worden gemaakt zijn altijd gemiddelden: het betekent niet dat iedereen er in hetzelfde percentage op vooruit of achteruit gaat.


Waarom wordt er naar de koopkracht gekeken?

De ontwikkeling van de koopkrachtcijfers is een belangrijke indicator voor de regering en haar beleid. Elk jaar passen zij hun beleid aan wat invloed heeft op de koopkracht. Het Centraal Planbureau (CPB) rekent deze veranderingen door en laat weten wie er op voor- of achteruitgaan dankzij de veranderingen in het beleid.


Hoe wordt de koopkracht berekend?

De koopkracht wordt berekend door te kijken naar groepen huishoudens, bijvoorbeeld alleenstaanden of gepensioneerden. In Nederland wordt de koopkracht berekend door het CPB. Het CPB berekent de koopkracht aan de hand van:

  • het gemiddelde inkomen;
  • de inflatie;
  • de gemiddelde lasten, zoals belastingen.


Wat gebeurt er als de koopkracht daalt?

Het simpele antwoord hierop is dat wanneer de koopkracht daalt we minder kunnen kopen dan we voorheen konden. Aan de andere kant is het dan ook zo dat wanneer de koopkracht stijgt we juist meer kunnen aanschaffen.

Een koopkrachtdaling ontstaat vooral wanneer de inflatie en de gemiddelde lasten meer stijgen dan het inkomen.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: