Bij het uitlenen van geld wordt de partij die geld leent, beoordeeld op kredietkwaliteit. Dit is een inschatting hoe groot de kans is dat de lener het geld uiteindelijk kan terugbetalen. Staatsobligaties van Nederland en Duitsland – waarbij deze landen geld lenen – hebben bijvoorbeeld een hoge kredietkwaliteit. Staatsobligaties van bijvoorbeeld Griekenland hebben een stuk minder hoge kredietkwaliteit.