De L&G Hydrogen Economy UCITS ETF is een Exchange Traded Fund (ETF) die belegt in bedrijven die actief bijdragen aan de waterstofeconomie. Waterstof is een schone, koolstofarme energiebron waarmee we de in de energiebehoefte van de wereld kunnen voorzien, zonder gebruik te maken, of minder afhankelijk te hoeven zijn, van fossiele (vervuilende) brandstoffen.

De bedrijven die zijn opgenomen in de index dragen op verschillende manieren en verschillende momenten in de waardeketen bij, zoals bij de productie, transport, opslag en het eindgebruik van waterstof.

Dit fonds vind je terug in Semmie's Sustainable portefeuille.


Themabeleggen

Beleggen in deze ETF staat gelijk aan themabeleggen. Hierbij selecteren beleggingsfondsen de beste bedrijven aan de hand van specifieke duurzaamheidsthema’s. Dit specifieke fonds volgt de Soloactive Hydrogen Economy Index NTR.


Koersontwikkeling


Duurzaamheid

Het is de duurzame beleggingsdoelstelling van de ETF om bij te dragen aan de wereldwijde waterstofeconomie. Dit houdt in dat de bedrijven die zijn opgenomen in de index oplossingen bedenken om onder andere waterstof te produceren, op te slaan en te transporteren.

Daarnaast sluit de index die de ETF trackt, bedrijven uit die zijn betrokken in de tabaksindustrie, wapenhandel, gokindustrie of bij de productie van kolen en oliezand. Ook bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden, worden uitgesloten.


Waarom waterstof?

De term waterstof heb je wellicht al eens voorbij horen komen in relatie tot auto’s. Omdat voor de accu’s en batterijen van elektrische auto’s een combinatie van kobalt en lithium nodig is (en deze grondstoffen niet alleen schaars, maar ook vervuilend zijn), wordt waterstof door sommigen gezien als een nog schoner alternatief.

Waterstof is echter niet op te pompen als olie, maar moet eerst geproduceerd worden uit water met energie. Door water onder stroom te zetten, kunnen de zuurstof en waterstof worden gescheiden. Door deze chemische reactie komt elektriciteit vrij, dat kan worden opgeslagen als gas of in vloeibare vorm.

Voor de productie van waterstof is dus wel energie nodig. Waterstof is hierdoor alleen groen als er in het proces gebruik is gemaakt van duurzame energie als wind- of zonne-energie. Er gaat tijdens het proces ook veel energie verloren, waardoor waterstof tot nu toe alleen als alternatief gezien wordt voor bussen, vrachtwagens en schepen. Voor zwaar transport dat lange afstanden moet afleggen, is een elektrische batterij namelijk niet toereikend.

Via de ETF beleg je bijvoorbeeld in bedrijven die elektrolyseapparaten maken voor het produceren van waterstof en waterstoftanks, of die technologieën ontwikkelen voor waterstofbussen of –trucks.


ETF Quickfacts


Fondsaanbieder LGIM
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00BMYDM794
Fondstype Aandelen
Valuta US Dollar
Benchmark Solactive Hydrogen Economy Index NTR
Dividend uitkerend? Nee


Meer weten over dit fonds? Neem dan een kijkje op de pagina over deze ETF van LGIM, de fondsaanbieder.