Libor is de afkorting van London Interbank Offered Rate. De Libor was, net als Euribor, een interbancaire rente. Dit betekent dat het een rente was waartegen banken geld van elkaar kunnen lenen. Waar het bij Euribor puur gaat om leningen in euro's, kent de Libor rente in 5 verschillende valuta's: de euro, de Amerikaanse dollar, de Japanse yen, de Britse pond sterling en de Zwitserse frank. Vanaf 1 juli 2023 is er einde gekomen aan Libor. Vooral vanwege de vele schandelen omtrent dit rentetarief.

De Libor kende 7 verschillende looptijden. De kortste is die van 1 dag, de langste is die van 12 maanden.


Waarvoor werd LIBOR gebruikt?

LIBOR werd wereldwijd gebruikt in een breed scala aan financiële producten. Zoals:

  • Standaard interbancaire producten zoals renteswaps, rentefutures en opties, waarbij opties kopers het recht geven, maar niet de verplichting, om een effect of renteproduct te kopen
  • Commerciële producten zoals depositocertificaten en bankbiljetten met variabele rente en hypotheken met een variabele rente
  • Aan consumentenleningen gerelateerde producten zoals individuele hypotheken


Schandalen rondom Libor

In de vroege jaren 2010 kwamen er verontrustende onthullingen aan het licht omtrent de rente. Het bleek dat meerdere banken, waaronder grote spelers als Barclays, UBS en Deutsche Bank, samenspanden om de LIBOR-rente kunstmatig te beïnvloeden. Dit hield in dat ze onjuiste rentetarieven rapporteerden of afspraken maakten met handelaren om de rente in hun voordeel te manipuleren.

De gevolgen van deze schandalen waren enorm voor de betrokken banken en schudden het vertrouwen in de financiële sector wereldwijd. Verschillende banken werden beboet met miljarden dollars, hoge boetes werden opgelegd en er volgden strafrechtelijke vervolgingen. Daarnaast moesten veel banken hun interne controlesystemen en regelgevingsmechanismen herzien om herhaling te voorkomen.

De schandalen rondom de LIBOR-rente hebben geleid tot een brede discussie over de noodzaak van hervormingen in de financiële sector en het belang van transparantie en integriteit. Regulatoren en toezichthouders hebben sindsdien maatregelen genomen om de benchmarks voor rentetarieven te verbeteren en te versterken, en er is een grotere nadruk komen te liggen op het voorkomen van marktmanipulatie.

Het LIBOR-schandaal heeft zo een blijvende impact gehad op de financiële wereld en heeft geleid tot veranderingen in de manier waarop rentetarieven worden vastgesteld en gereguleerd. Het heeft het belang benadrukt van eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid in de financiële sector, en heeft dienst gedaan als een wake-up call voor de noodzaak van betere controles en naleving binnen de industrie.