Liquiditeit geeft het gemak aan waarmee bezit kan worden verkocht. Zo zijn beleggingen die snel kunnen verkocht meer liquide dan beleggingen waar nauwelijks kopers voor zijn. De liquiditeit van aandelen en obligaties is zeer hoog omdat deze relatief snel kunnen worden verkocht en worden omgezet in cash. Vastgoed kan daarentegen niet snel worden omgezet in cash, waardoor vastgoed een belegging is met een lage liquiditeit.


Liquiditeitsniveaus

Liquiditeit heeft verschillende niveaus. Cash, of contant geld, is het meest liquide. Beleggingen zoals aandelen en obligaties zijn beleggingen die snel kunnen worden omgezet in geld en zijn daardoor de meest liquide beleggingen. Maar ook in aandelen en obligaties zelf zit verschil. Zo zijn de aandelen van de grote bedrijven (large caps) over het algemeen makkelijker te kopen en verkopen dan die van small caps (kleinere bedrijven). Het zelfde geldt voor obligaties. Obligaties van de grote, betrouwbare landen, zijn makkelijker te verhandelen dan die van risicovollere landen.

Er zijn ook beleggingen die je niet op de beurs terugvindt maar waar liquiditeit ook een belangrijke rol speelt. Denk aan een verzameling postzegels, munten of zelfs pokémonkaarten. Als je als verzamelaar deze objecten voor de volledige waarde wilt verkopen, zijn deze items minder liquide dan dat contant geld is. Dat komt omdat je als verzamelaar deze producten voor de juiste waarde wilt verkopen, daardoor kan het lang duren voordat de verzameling is verkocht.

Daarnaast zijn er nog objecten als vastgoed, grond en onroerend. Dit zijn de minst liquide activa. Dat komt omdat de verkoop van deze objecten vaak lang duurt.


De invloed van liquiditeit op de spread

Hoe hoger de liquiditeit van een belegging is, hoe lager de spread is. De spread is het verschil tussen de biedkoers en de laatkoers. Dit werkt ook andersom: hoe lager de liquiditeit is, hoe hoger de spread. De spread ontstaat door het verschil tussen het aanbod en de vraag in de markt. Als de liquiditeit hoog is zal er veel vraag en aanbod zijn. Daardoor zullen de prijzen die beleggers willen bieden en ontvangen dichtbij elkaar liggen. Is er een belegging waar amper vraag en/of aanbod voor is, dan zal de spread hoger zijn omdat de vraag en aanbod meer uit elkaar liggen.


Gerelateerde begrippen

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: