De looptijd is de periode waarin een lening moet worden afgelost. Financiële producten zoals obligaties en opties hebben een beperkte levensduur, ze houden op met bestaan. Deze levensduur wordt dan de looptijd genoemd.

Voordat bijvoorbeeld een obligatie wordt uitgegeven wordt de looptijd afgesproken. Deze ligt vaak tussen de 5 en 30 jaar. Jaarlijks wordt er een vast of variabel rentebedrag uitgekeerd (de couponrente) en aan het eind van de looptijd wordt de obligatie weer afgelost.