De marktrente is de rente die op een bepaald moment geldt op de kapitaal- en geldmarkt. De markt voor kortlopende leningen – van een dag tot maximaal 2 jaar – noemen we de geldmarkt. Langer lopende beleggingen, zoals obligaties, zijn onderdeel van de kapitaalmarkt. Op beide markten gelden actuele rentes.

Belangrijke en veelgenoemde marktrentes op de geldmarkt zijn Euribor (rentes die Europese banken elkaar vragen) en voorheen ook Libor (de onderlinge bankrentes in Londen).