De middelloonregeling is een pensioenregeling voor werknemers waarbij het uiteindelijke pensioen afhangt van twee factoren: het aantal jaren dat de werknemer in loondienst was en het salarisverloop in deze periode.

De middelloonregeling keert vanaf het moment dat je met pensioen gaat een bepaald percentage van je gemiddeld verdiende salaris uit. Meestal ligt dit percentage rond de 70% van het gemiddelde salaris over je gehele loopbaan.

Dit in tegenstelling tot de eindloonregeling, waar je pensioen afhangt van je laatstverdiende loon. Om je opgebouwde pensioen tegen de inflatie te beschermen kan je werkgever ervoor kiezen om de door jou opgebouwde bedragen met een bepaald percentage te verhogen.


Voordelen van de middelloonregeling

Voor zover werkgever als werknemer heeft deze regeling meerdere voordelen. De werkgever kan hierdoor zijn pensioenlasten blijven beheersen. Omdat de middelloonregelingeen gemiddelde is over alle dienstjaren is de werkgever minder afhankelijk van een grote loonsverhoging aan het einde van de loopbaan van de werknemer. Een loonstijging werkt voor het pensioen alleen door in toekomstige dienstjaren.

Ook voor de werknemer kan een middelloonregeling aantrekkelijk zijn. Stel je gaat op het einde van je loopbaan minder werken of gaat op een andere manier minder verdienen, dan zal dit relatief weinig invloed hebben op je totale pensioen.

Naast de middelloonregeling bestaat er ook een eindloonregeling: een pensioenvorm waarbij je uiteindelijke pensioeninkomen afhankelijk is van het salaris dat je verdient op de pensioendatum (of moment van uitdiensttreding).