MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het is de richtlijn voor ieder bedrijf dat zich bezig houdt met financiële instrumenten. Deze regels gaan onder meer over het gedrag en de kennis van beleggingsondernemingen en over de informatievoorziening voor beleggende consumenten. Sinds 3 januari 2018 is er een herziening van de eerdere richtlijn uit 2007 ingevoerd, vandaar MiFID II.


Wat is het doel van MiFID II?

Het doel van MiFID II is het efficiënter en transparanter maken van de financiële markten en het vergoten van de bescherming van beleggers.