De MSCI World index is een wereldwijde aandelenindex. De index wordt onderhouden door Morgan Stanley Capital International. Vandaar ook de afkorting MSCI. De index is samengesteld uit ruim 1.650 aandelen uit 23 ontwikkelde (westerse) landen.

Door deze zeer brede spreiding wordt deze index vaak als voorbeeld genomen om te kijken hoe het gaat met de wereldeconomie en daarnaast ook als voor vele fondsen als benchmark gebruikt.


Het rendement van de MSCI World Index

Doordat de MSCI World Index een zeer brede spreiding heeft wordt de index ook vaak gebruikt om het gemiddelde jaarlijkse rendement van beleggingen aan te duiden. Sinds de oprichting van de index is het bruto jaarlijkse rendement 8,40% (peildatum: april 2024).