De nominale waarde is het bedrag waarvoor een aandeel of obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Dit is de waarde die op het aandeel of de obligatie staat vermeld.

Voor beleggers is de nominale waarde van aandelen over het algemeen niet van belang, het gaat erom wat de waarde is op de beurs. Bij obligaties is de nominale waarde wel van belang. De reden hiervoor is dat de aflossing tegen de nominale waarde gebeurt en de rentevergoeding over de nominale waarde wordt berekend.


Hoe bereken ik de nominale waarde van een aandeel?

Om de nominale waarde van een aandeel te berekenen deel je het eigen vermogen door het aantal uitgegeven aandelen. Stel een bedrijf heeft een waarde van €1.000.000 en wil 10.000 aandelen uitgeven voor 50% van het eigen vermogen.

De nominale waarde van één enkel aandeel bedraagt dan (€1.000.000 / 10.000) * 0,5 = €50. In de loop van de tijd verandert de beurs koers echter, daardoor verschilt de nominale waarde van de waarde op de beurs.


Nominale waarde bij obligaties

Het bedrag dat een staat of onderneming met de lening wil ophalen noemen we de nominale waarde van een obligatie. Dit bedrag wordt verdeeld in stukjes die beter bekend staan als coupures. Deze worden verhandeld op de beurs.

Obligaties hebben een beurskoers die wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. Als de beurskoers exact gelijk is aan de nominale waarde van de obligatie dan is deze 100%. Dit noemt men 'a pari'. De beurskoers is 'onder pari' als de beurskoers van de obligatie lager is dan de nominale waarde. Wanneer de beurskoers boven de nominale waarde noteert (dus boven de 100%), noteert deze 'boven pari'.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: