Een derivaat – zoals een optie – is een beleggingsinstrument dat is afgeleid van bijvoorbeeld een aandeel, index of obligatie. De waarde van datgene waar het derivaat van is afgeleid, noemen we de onderliggende waarde.


De basisprincipes van een onderliggende waarde

Onderliggende waardes geven derivaten hun waarde. Een optie op aandeel XYZ geeft de houder bijvoorbeeld het recht om aandeel XYZ te kopen of te verkopen tegen de uitoefenprijs tot de expiratie. De onderliggende waarde voor de optie is het aandeel XYZ. Een onderliggende waarde kan worden gebruikt om het item binnen de overeenkomst wat nuttig is voor het contract te identificeren. De onderliggende waarde ondersteunt het effect dat bij de overeenkomst is betrokken en dat de betrokken partijen overeenkomen om te ruilen als onderdeel van het derivatencontract.


Voorbeeld van een onderliggende waarde

Bij aandelenopties is de onderliggende waarde het aandeel zelf. Bijvoorbeeld, met een optie om 100 aandelen van Bedrijf ABC te kopen tegen een prijs van €100, is de onderliggende waarde de voorraad van Bedrijf ABC. De onderliggende waarde wordt gebruikt om de waarde van de optie te bepalen tot de expiratiedatum. De waarde van de onderliggende waarde kan vóór het verstrijken van het contract veranderen, wat van invloed is op de waarde van de optie. De waarde van de onderliggende waarde op een bepaald moment laat handelaren weten of de optie de moeite waard is om uit te oefenen of niet.

De onderliggende waarde kan ook een index zijn, zoals de S&P 500. In het geval van aandelenindexen bestaat de onderliggende waarde uit de gewone aandelen binnen de index.