Een oudedagslijfrente is een periodieke uitkering die je ontvangt als je met pensioen bent gegaan. Het is een aanvulling op je AOW en het pensioen dat je eventueel in je werkende leven hebt opgebouwd bij werkgevers. De uitkering wordt betaald vanuit het vermogen dat je hebt opgebouwd door middel van pensioenbeleggen.

De hoogte van je uitkeringen hangt dan ook af van de prestaties van je beleggingen en wanneer je bent gestart met het opbouwen van je aanvullende pensioen. Als ondernemer mag je ook een eventuele stakingswinst en/of fiscale oudedagsreserve gebruiken om een (tijdelijke) oudedagslijfrente af te sluiten.

Een oudedagslijfrente sluit je bij een bank of beleggingsonderneming af voor minimaal 20 jaar, gerekend vanaf de AOW-leeftijd. De uitkeringen moeten uiterlijk 5 jaar nadat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, ingaan. Wanneer je de uitkeringen later dan de AOW-leeftijd start, zeg twee jaar, is de minimale looptijd bijvoorbeeld 18 jaar. Start je de uitkeringen eerder dan de AOW-leefijd, zeg twee jaar, dan is de minimale looptijd bijvoorbeeld 22 jaar. Er zit geen maximum aan de hoogte van de uitkering per jaar.


Verschillende oudedagslijfrentes

Je kunt een oudedagslijfrente ook afsluiten bij een verzekeraar, met het verschil dat de uitkeringen dan levenslang zijn. In tegenstelling met een oudedagslijfrente bij een bank of beleggingsonderneming gaat het restbedrag wel naar de verzekeraar als je komt te overlijden. In het geval van een bank of beleggingsonderneming gaat het bedrag naar je nabestaanden.

Een alternatief voor een oudedagslijfrente is een tijdelijke oudedagslijfrente. Je kunt ook kiezen voor een combinatie, waarbij je met een deel van je pensioenvermogen een oudedagslijfrente afsluit en een deel van je lijfrente een tijdelijke.


Kenmerken tijdelijke oudedagslijfrente en oudedagslijfrente

Kenmerk Tijdelijke oudedagslijfrente Oudedagslijfrente
Uitkeringsduur: Tijdelijk en vooraf bepaald, bijvoorbeeld voor 10 jaar. Wel met een minimum van 5 jaar. Minimaal 20 jaar, maximaal tot vooraf bepaald, bijvoorbeeld 30 jaar.
Geschikt voor: Geschikt als je behoefte hebt aan extra inkomen in een bepaalde periode. Geschikt als je inkomsten wilt gebruiken om voor langere tijd een vast bedrag te ontvangen.
Begin uitkering: Op z’n vroegst in het jaar waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Op het moment dat je besluit te stoppen met werken, kan dus ook voor bereiken van de AOW-leeftijd.
Belasting: Inkomstenbelasting betalen over uitkeringen Inkomstenbelasting betalen over uitkeringen
Doel: Biedt periodieke inkomsten voor een specifieke (korte) periode. Biedt periodieke inkomsten voor een specifieke (lange) periode.
Maximum bedrag: Maximale uitkering van €26.463 per jaar (2024) Geen maximale uitkering
Bij overlijden: Als je overlijdt tijdens de uitkeringsfase, wordt het resterende bedrag uitgekeerd aan de erfgenamen. Als je overlijdt tijdens de uitkeringsfase, wordt het resterende bedrag uitgekeerd aan de erfgenamen.
Risico: De waarde kan per uitkeringsperiode fluctueren. Koersen kunnen namelijk stijgen maar ook dalen. De waarde kan per uitkeringsperiode fluctueren. Koersen kunnen namelijk stijgen maar ook dalen.