Pensioen is de verzamelnaam voor periodieke (vaak maandelijkse) uitkeringen, die het vroegere salaris in geval van ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid vervangen. Samen met je AOW en zelf opgebouwd pensioen is het onderdeel van je oudedagsvoorziening:

  • De AOW. Het basispensioen van de overheid. Of dit op jouw 67e nog bestaat (en hoe hoog de uitkering dan is) is natuurlijk niet zeker. Maar ter indicatie: als alleenstaande pensionado krijg je in 2024 zo’n €1.400 netto per maand (of wat meer, of wat minder – afhankelijk van je heffingskorting).
  • Geld in een pensioenfonds. Veel Nederlanders in loondienst bouwen via hun werk pensioen op. Waarbij de werkgever vaak ook een deel van de inleg betaalt.
  • Zelf opgebouwd pensioen. Iedereen kan naast een verplichte pensioenbijdrage ook nog wat zelf opzij zetten.