De premiegrondslag is het bedrag waarover je premie betaalt. Deze term vind je bijvoorbeeld terug op het polisblad van verzekeraars, maar de premiegrondslag wordt ook gebruikt bij het berekenen van de jaarruimte.

Om goed te begrijpen wat de premiegrondslag inhoudt, is het eerst belangrijk om te weten wat de volgende termen inhouden.

  • De jaarruimte: het bedrag dat je van de overheid mag gebruiken om op een belastingvriendelijke manier extra pensioen op te bouwen.
  • De AOW-franchise: het deel van je inkomen waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je later AOW (Algemene Ouderdomswet) ontvangt van de overheid.


Premiegrondslag en de jaarruimte

De overheid stelt een bedrag vast dat je jaarlijks belastingvrij kunt inleggen voor je pensioen, ook wel de jaarruimte genoemd. Dit is een percentage van het bruto-inkomen (30% vanaf 1 januari 2023), minus de AOW-franchise, oftewel: de premiegrondslag.

In 2024 is de AOW-franchise €17.745. Van jouw bruto-inkomen boven dit bedrag mag je dus 30% inleggen om pensioen op te bouwen. Let er wel op dat je dit niet zomaar kunt storten op een pensioenbeleggingsrekening. Het zou namelijk kunnen dat je bijvoorbeeld ook via een werkgever pensioen opbouwt en deze inleg bepaalt dus je daadwerkelijke jaarruimte. Gebruik de Semmie Pensioenberekenaar om te berekenen hoeveel je mag inleggen om zelf extra pensioen op te bouwen.