De Principles for Responsible Investment (PRI) is een internationale organisatie geïntroduceerd door de Verenigde Naties als verzameling vrijwillige ‘best practice’-normen voor vermogensbezitters en vermogensbeheerders die in hun beleggingsproces rekening willen houden met de ESG-criteria milieu, maatschappij en goed bestuur.

De PRI werd in april 2006 gelanceerd en inmiddels meer dan 2.300 deelnemende financiële instellingen. Deze instellingen nemen deel door ondertekenaars te worden van de 6 kernbeginselen van de PRI en vervolgens regelmatig rapporten over hun voortgang in te dienen. Inmiddels hebben veel westerse financiële instellingen zich aangesloten bij de PRI, waaronder ook ABN AMRO, ASN, Candriam, ING, KBC en Triodos.


Zes kernbeginselen van de PRI

Momenteel zijn er zo'n 2.300 leden die de principes hebben ondertekend. Daarmee hebben de ondertekenaars aangegeven dat ze verantwoord beleggen belangrijk vinden en dat dit een vast onderdeel van hun beleggingsbeleid is. De ondertekenaars van de PRI onderschrijven de volgende zes principes:

  1. We integreren ESG-vraagstukken in onze beleggingsanalyses en besluitvormingsprocessen
  2. Als actieve aandeelhouders integreren we ESG-aspecten in ons beleid en onze praktijken
  3. We verlangen van de entiteiten waarin we beleggen passende openheid over ESG-vraagstukken.
  4. We bevorderen de acceptatie en invoering van de principes in de beleggingsbranche
  5. We werken samen om de effectiviteit van de invoering van de principes vergroten
  6. We rapporteren over onze activiteiten en vorderingen met de invoering van de principes.

In totaal beheren de aangesloten leden van de PRI zo'n $80 biljoen aan vermogen.