Private debt is een beleggingscategorie waarbij investeerders leningen verstrekken aan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Je kunt het vergelijken met obligaties, waarbij leningen worden verstrekt door beleggers in bedrijven die wel beursgenoteerd zijn.

Als we de term private debt ontleden, wordt de betekenis meteen duidelijk. Private verwijst naar de niet-beursgenoteerde bedrijven, die ook wel private bedrijven worden genoemd. Letterlijk vertaald betekend debt ‘schuld’, wat je als bedrijf hebt als je een lening afsluit.


Alternatief voor financiering van een bank

Private debt is dus een manier voor bedrijven om zich te kunnen financieren. Het is een alternatief voor het uitgeven van obligaties, wat voor een klein deel van de bedrijven is weggelegd. Het grootste gedeelte van de bedrijven is niet aan de beurs genoteerd.

Deze private bedrijven hebben de optie om zich door een bank te laten financieren. Tot de financiële crisis was het financieren van bedrijven dan ook voornamelijk de taak van banken. Vanwege aangescherpte regelgeving, waarbij banken bijvoorbeeld vereist worden om veel kapitaal achter de hand te hebben, zijn zij minder in staat en minder bereid om leningen te verstrekken.

De focus komt voor deze bedrijven steeds meer op private debt te liggen, waarbij (institutionele) beleggers de kredietverstrekkers worden.


Waarom is private debt interessant voor beleggers?

Niet alleen bedrijven vinden private debt interessant, ook beleggers denken steeds meer aan deze beleggingscategorie bij het samenstellen van hun portefeuille. Het geeft beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille nog verder te diversifiëren. Een groot verschil met beursgenoteerde obligaties is bijvoorbeeld dat private debt minder gevoelig is voor schommelingen, omdat emoties op de beurs bewust of onbewust een grote rol spelen.

Daarnaast kent private debt ook een extra vergoeding als compensatie voor het risico dat je loopt en het feit dat private debt minder liquide is (je kunt minder snel weer uitstappen als belegger). De leningen kennen namelijk vaak een vaste looptijd van meerdere jaren.

Om deze reden gebeurt beleggen in private debt veelal via een fonds. Fondsen kennen vaak een hogere liquiditeit, doordat ze cashreserves aanhouden, de leningen in het fonds op verschillende momenten aflopen en er nieuwe investeerders zijn die willen toetreden tot het fonds.

Beleggen in een private debt vereist bovendien specialistische kennis, omdat de openbare informatievoorziening wat betreft niet-beursgenoteerde bedrijven vaak schaars is en de leningen altijd maatwerk zijn, afgestemd op het bedrijf. Hierdoor zijn fondsen in deze categorie alleen beschikbaar met een actieve strategie.


Voor wie is beleggen in private debt geschikt?

Hoewel je kans maakt op een hoger rendement dan bij beursgenoteerde obligaties, loop je ook meer risico en is er sprake van minder liquiditeit. Een fonds waarin private debt is opgenomen kan daarom uitkomst bieden. Daarnaast is het belangrijk dat je het geld niet binnenkort nodig hebt en de risico’s kunt dragen. Private debt is hierdoor vooral interessant voor beleggers met veel vermogen en een langetermijnvisie, die meer diversificatie in hun portefeuille willen.