Private equity (PE) is een beleggingscategorie waarbij beleggers geld investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. De term klinkt misschien ietwat ingewikkeld, maar dit valt mee als je deze ontleedt. Het gedeelte ‘private’ stamt af van het feit dat niet beursgenoteerde bedrijven ook wel private bedrijven genoemd worden. Letterlijk vertaald betekent ‘equity’ vermogen. Private equity betekent dus ‘vermogen voor private bedrijven’.


Verschillende vormen van private equity

Er zijn verschillende vormen van private equity, we lichten twee veelvoorkomende uit: buy-outs en venture capital.


Buy-out

Bij een buy-out krijgt een private equity investeerder (vaak een fonds) een meerderheidsbelang in het bedrijf, in ruil voor het kapitaal. Een buy-out wordt vaak gedaan bij bedrijven die in zwaar weer verkeren. PE-investeerders of –fondsen zijn bij deze vorm van private equity actief betrokken bij de organisatie en het verbeteren ervan. Er wordt namelijk gestreefd naar een zo hoog mogelijk rendement.

Deze vorm van private equity ben je misschien weleens in het nieuws tegengekomen, omdat het bijvoorbeeld pijnlijke reorganisaties met zich meebrengt.


Venture capital

De Nederlandse vertaling voor venture capital is durfkapitaal. Bij deze vorm van private equity beleg je in jonge bedrijven die kapitaal nodig hebben om te groeien. Redenen voor bedrijven om van private equity gebruik te maken, zijn bijvoorbeeld: voor het ontwikkelen van een nieuw product, om uit te kunnen breiden naar het buitenland of een andere reden waardoor er geld nodig is.


Meer risico, meer rendement?

Dit betekent dat beleggen in private equity meer risico met zich meebrengt – je belegt immers in bedrijven die in zwaar weer verkeren of niet gevestigde namen. Daar tegenover staat de grotere kans op hogere rendementen – doordat de bedrijven nog niet gevestigd zijn of doordat er veel te verbeteren valt, kunnen ze snel groeien.


Voordelen van een private equity fonds

Voor veel particuliere beleggers is geld investeren in private equity niet haalbaar. Een zogenaamde buy out doen of durfkapitaal investeren in een bedrijf, zodat ze een product kunnen ontwikkelen, vereist immers een flinke investering. Door het hogere risico dat hier ook aan verbonden is, heb je als particuliere belegger veel vermogen nodig om je portfolio te diversifiëren met private equity.

Dat is waar een private equity fonds uitkomst biedt. Dit soort fondsen verzamelen kapitaal van zowel institutionele beleggers als particulieren, om dit verzamelde kapitaal te kunnen investeren in private bedrijven. Dit betekent voor beleggers dat ze niet alleen minder te hoeven investeren wanneer ze dit nodig achten, maar ook dat het risico zo beter verspreid is. Je hoeft niet meer te wedden op één paard.

De fondsmanagers onderzoeken daarnaast welke bedrijven potentie hebben en/of richten zich op het verbeteren van de organisaties. Zodra de waarde is gestegen naar gewenste niveaus, zal een fonds het aandeel in het bedrijf verkopen en wordt het rendement gerealiseerd.


Voor wie is private equity geschikt?

Je snapt dat verbeteringen niet meteen zijn doorgevoerd in bedrijven en producten niet meteen zijn ontwikkeld. Hierdoor duurt het langer voordat je de vruchten kunt plukken van je beleggingen. Om deze reden, en de lagere liquiditeit, is deze beleggingscategorie vooral geschikt voor beleggers met een lange beleggingshorizon die hun geld niet binnenkort nodig hebben.