Private markten, ook wel private markets genoemd, zijn niet-beursgenoteerde beleggingen, zoals beleggingen in vastgoedfondsen en investeringen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn.

Private markten zijn de tegenhanger van publieke markten, een verzamelnaam voor alle beleggingen die wel beursgenoteerd zijn, zoals aandelen en obligaties die door beurgenoteerde bedrijven worden uitgegeven.

Beleggingen in private markten zijn over het algemeen gericht op de lange termijn en bieden de mogelijkheid om risico’s beter te spreiden.


Wat voor beleggingen vallen er onder private markten?

In private markten zijn verschillende categorieën te onderscheiden. We gaan dieper in op vastgoed, private equity en private debt. Wil je meer weten over de verschillende categorieën? Klik dan op de linkjes die in de tekst zijn opgenomen.


Wat is vastgoed?

Vastgoed wordt ook wel onroerend goed genoemd. Voorbeelden van vastgoed zijn huizen, bedrijfspanden, winkels of fabrieken. Niet alleen de gebouwen vallen onder vastgoed, ook de bijbehorende grond zien we als onderdeel van vastgoed.

Je kunt ook beleggen in vastgoed, zonder een beleggingspand aan te kopen, te beheren en te onderhouden. Zo kun je profiteren van de vastgoedmarkt, zonder je bijvoorbeeld bezig te houden met het zoeken van huurders.

Je kunt in vastgoed beleggen op de beurs of buiten de beurs om. Zo kun je bijvoorbeeld investeren in beursgenoteerde bedrijven die een vastgoedportefeuille beheren. Niet-beursgenoteerd vastgoed is een constructie waarbij je direct of via een fonds in vastgoed zoals een kantoorpand wordt geïnvesteerd.


Wat is private equity?

Private equity is een beleggingscategorie waarbij beleggers geld investeren in bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Je kunt het zien als de private tegenhanger van beleggen in aandelen. Het grootste gedeelte van de bedrijven wereldwijd zijn niet aan de beurs genoteerd. Private equity biedt beleggers de mogelijkheid om in dit soort bedrijven te investeren. Nog meer dan bij beursaandelen, mengen private equity-investeerders en –fondsen zich in het bedrijf waarin ze hun geld investeren.

Er zijn verschillende vormen van private equity, maar in alle gevallen draait het erom dat investeerders en fondsen een belang in bedrijven kopen, om deze uiteindelijk te kunnen verkopen voor een hogere prijs. Bedrijven gebruiken het kapitaal bijvoorbeeld om sneller te kunnen groeien, een nieuw product te kunnen ontwikkelen of naar het buitenland uit te kunnen breiden. Of zich met de hulp van de private equity-partij efficiënter en effectiever in te richten, wanneer ze in zwaar weer verkeren.


Wat is private debt?

Private debt is een beleggingscategorie waarbij investeerders leningen verstrekken aan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Je kunt het vergelijken met obligaties, waarbij leningen worden verstrekt door beleggers in bedrijven die wel beursgenoteerd zijn.

Het grootste gedeelte van de bedrijven is niet aan de beurs genoteerd. Deze bedrijven kunnen naar een bank om financiering aan te vragen, maar vanwege aangescherpte regels zijn banken niet meer in staat of bereid om veel kredieten te verstrekken.

Zowel private debt als private equity zijn manieren voor bedrijven om financiering aan te trekken. Bij private debt gaat het echter om een lening, waarover een belegger rente ontvangt en bij private equity om een aandeel dat een investeerder hoopt te verkopen met winst.


De verschillen tussen private en publieke markten

Een belangrijk verschil tussen private en publieke markten is dat er sprake is van een lagere liquiditeit. In de beleggingswereld refereert liquiditeit aan de snelheid en het vermogen om een belegging tegen een redelijke prijs te verkopen.

Je kunt een aandeel van Apple sneller verkopen, dan een kantoorpand, bijvoorbeeld. Bij private equity gaat de belegger vaak langdurige samenwerkingen aan om een bedrijf echt te helpen ontwikkelen. En ook bij private debt gaat het vaak om een lening die in meerdere jaren wordt terugbetaald (met rente).

Dit brengt een risico met zich mee. Het is extra belangrijk dat je het geld niet binnenkort nodig hebt. Maar het heeft ook een voordeel; het brengt een lagere volatiliteit met zich mee. Als belegger op de beurs weet je als geen ander hoe de beurs af en toe aan kan voelen als een achtbaanrit. Beleggingen in private markten zijn minder gevoelig voor schommelingen. Beursschommelingen worden immers vaak veroorzaakt door het sentiment op de beurs en niet direct door economische omstandigheden.