De term quote verwijst naar de hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een bepaald beleggingsinstrument op een bepaald moment. De term quote is een veelgebruikt begrip in koersinformatiesystemen.

Koersen van beleggingen veranderen vaak gedurende de handelsdag. Dit komt omdat er veel transacties plaatsvinden die van invloed bij op de biedprijs en verkoopprijs van beleggingen. De quote vertegenwoordigt de meest recente prijs waartegen een transactie met succes is uitgevoerd voor die specifieke belegging.


Wie geven bied- en laatprijzen af?

De bied- en laatprijzen worden afgegeven door market makers. Dit zijn beurshandelaren die zo de quote bepalen. Market makers kopen vaak grote hoeveelheden aandelen en hebben zo invloed op de prijs. Deze kunnen ze ook meteen weer verkopen als de prijs gunstig is. Zo hoopt de market maker winst te behalen. Een kleine winst per aandeel wordt opeens een gigantisch bedrag als het gaat om enorm veel aandelen waarin wordt gehandeld.