Er wordt gesproken van een recessie als het bruto nationaal product (de totale toegevoegde waarde van alle goederen en diensten die een land in een jaar produceert) minstens 2 kwartalen op rij krimpt. Er is dus sprake van een recessie als het minstens een half jaar slecht gaat met de nationale economie. In de gemiddelde recessie is het bruto nationaal product niet het enige dat krimpt: inkomens, werkgelegenheid, industriële productie en detailhandelsverkopen krimpen ook.