Rentegevoeligheid is een term die meestal bij obligaties wordt gebruikt. Met rentegevoeligheid wordt bedoeld hoeveel invloed een verandering van de rente heeft op de koers van een obligatie. Hoe langer de looptijd van de obligatie nog is, hoe meer invloed de rente heeft op de koers. De rentegevoeligheid wordt meestal uitgedrukt in duration.