Een risicoprofiel geeft weer hoeveel risico je met beleggen kunt en wilt lopen. Het laat ook zien wat het rendement kan zijn van beleggen volgens dat profiel.

Bij Semmie kennen we 4 risicoprofielen: defensief, neutraal, offensief en zeer offensief. De risicoprofielen verschillen in de mate van risico die je loopt. Bij Semmie beleggen we voor iedereen met dezelfde modelportefeuille. In welk risicoprofiel je ook bent ingedeeld, je belegt altijd in dezelfde aandelenfondsen en obligatiefondsen. Je risicoprofiel wordt gebaseerd op je beleggersprofiel en het doel dat je wilt bereiken.

Bij een defensief profiel, met minder risico, is de verdeling als volgt: 30% aandelen en 70% obligaties. Bij een neutraal profiel is de verdeling 50% obligaties en 50% aandelen. Bij een offensief profiel, met meer risico, is deze verhouding: 70% aandelen en 30% obligaties. Bij het zeer offensieve risicoprofiel is het percentage aandelen het grootst (100%), het percentage obligaties is bij 0%.


Risicoprofiel of beleggersprofiel?

Een risicoprofiel wordt vaak gebruikt om een beleggersprofiel aan te duiden maar er zijn daadwerkelijk verschillen tussen de twee. Het risicoprofiel heeft betrekking op de manier waarop we beleggen met onze modelportefeuille en hoeveel risico we daarbij lopen. Het beleggersprofiel richt zich op de risicobereidheid die je bereid bent om te nemen, je kennis en ervaring, je financiële positie en je beleggingsdoel.


Ook interessant

Bij Semmie delen we graag onze kennis met je. Bekijk daarom ook eens de pagina's van de volgende wiki-begrippen voor meer informatie over dit onderwerp: