Schenkbelasting is de belasting die wordt geheven over schenkingen. Op het moment dat je als inwoner van Nederland van iemand een schenking ontvangt kan je over de waarde van deze schenking schenkbelasting verschuldigd zijn. Of je schenkbelasting verschuldigd bent en hoe hoog de schenkbelasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de ontvanger.

Hoeveel schenkbelasting men moet betalen is afhankelijk van de relatie tussen de ontvanger en de schenker. De Belastingdienst hanteert hierbij een verdeling in 3 categorieën. Hoe dichter de (familie)band van de ontvanger met de schenker, des te minder belasting er betaald moet worden. Wat ook geldt is dat het belastingtarief hoger wordt naarmate de schenking hoger wordt. De belastingtarieven over een schenking zijn gelijk aan de tarieven die geheven worden over een erfenis. De vrijstellingen zijn echter verschillend.


Hoe hoog is de schenkbelasting?

Tarieven schenkbelasting 2021 Partner / kind(eren) Kleinkinderen Overigen
€0 tot €128.750 10% 18% 30%
€128.751 en hoger 20% 36% 40%


De hierboven weergegeven tarieven zijn zogenaamde schijventarieven. Daarmee bedoelen we dat partners/kinderen over de eerste €128.750 10% belasting moeten betalen. Over het meerdere bedrag moet 20% schenkbelasting betaald worden.


Vrijstelling schenkbelasting 2021

Hieronder vind je het gehele overzicht van de vrijstellingen schenkbelasting per categorie:

Ontvanger Vrijgesteld bedrag (2021)
Kind(eren) €6.604
Kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar (eenmalig) €26.881
Kind(eren) tussen de 18 en 40 jaar
met als doel de studie (eenmalig)
€55.996
Kind of kleinkind tussen 18 en 40 jaar
met als doel een eigen woning (eenmalig of uitgesmeerd over maximaal 3 aaneengesloten kalenderjaren)
€105.302
Kleinkinderen €3.244


Zelf de schenkbelasting berekenen?

Wil je zelf berekenen hoeveel schenkbelasting je eventueel moet betalen? Dan kan de Belastingdienst je op weg helpen. Op hun website hebben ze een handige tool gebouwd waar je snel en overzichtelijk ziet hoeveel schenkbelasting je in jouw specifieke geval moet betalen.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Getoonde rendementen in het beeldmateriaal zijn fictief.

Investeer in jouw toekomst

Meer dan 15.000 beleggers gingen je voor. Binnen 5 minuten open je een beleggingsrekening en vanaf €500 start je al met beleggen. Zet jij een automatische incasso aan? Dan zijn de eerste 3 maanden gratis. Een Semmie rekening is altijd kosteloos opzegbaar.

Open een rekening
Start met beleggen bij Semmie