Soms is het fijn om een schenking schriftelijk vast te leggen, dit doe je dan in een schenkingsakte. Zeker als het over grote bedragen gaat. Het is dan voor de schenker én ontvanger duidelijk wat er met elkaar is afgesproken. Dit kan achteraf problemen en onduidelijkheden voorkomen en zo voorkom je ook dat je schenking in verkeerde handen terechtkomt.

We kennen 2 soorten schenkingsaktes: de notariële akte en de onderhandse akte.


De notariële akte

Voor een schenking op papier of de schenking van een woning ben je wettelijk verplicht om je schenking vast te leggen in een notariële akte. Een groot voordeel hiervan is dat deze nooit kan kwijtraken. De notaris bewaart deze voor je en stelt altijd vast of je de beslissing neemt met je volle verstand en uit vrije wil. Mocht er achteraf ruzie ontstaan of het zelfs in de rechtbank belanden, dan sta je als schenker of ontvanger met een notariële akte sterk bij eventuele conflicten.


De onderhandse akte

Een onderhandse akte is een overeenkomst die zelf tussen partijen is opgemaakt. Dus er is geen notaris bij betrokken. Net als een notariële akte dient het deze akte tot bewijs van de verhouding tussen de partijen. Je kunt een onderhandse akte opstellen voor een eigen woning, als arbeidscontract, huurcontract of voor goede doelen. Maar dus ook bij een schenking.


Schenkingsakte bij beleggen

Veel ouders of grootouders kiezen ervoor om een bedrag te schenken, en dat dit bedrag vervolgens belegd wordt. Zeker bij grotere bedragen is het slim om vast te leggen wat er met de schenking moet gebeuren. Zo voorkom je onduidelijkheden of conflicten. Ook hiervoor is het slim om een schenkingsakte op te stellen.