Securities lending betekent letterlijk het uitlenen van effecten. Bij securities lending worden jouw aandelen of andere effecten aan een belegger of beleggingsonderneming uitgeleend. De lenende partij is hierbij verplicht om met cash of andere effecten onderpand te plaatsen.

Wanneer je effect wordt uitgeleend wordt de tenaamstelling en het eigendom ook (tijdelijk) overgedragen aan de lenende partij. Je bent juridisch dan niet meer eigenaar van je eigen effect. Als uitlener behoudt je wel het economische eigendom, houdt recht op dividend maar loopt ook nog steeds het koersrisico. Als uitlener wordt je door de lener vergoedt en krijgt uiteindelijk altijd de effecten weer terug. Hoe hoog de vergoeding is hangt af van de vraag en het aanbod in de markt.


Waarom willen sommige partijen effecten lenen?

Er zijn verschillende redenen waarom een partij kiest voor securities lending. Een overzicht:

  • Sommige partijen willen effecten lenen zodat ze die vervolgen kunnen verkopen. Omdat ze het aandeel niet bezitten gaan ze 'short'. Dit doen ze omdat ze verwachten dat de koers van het aandeel in de nabije toekomst gaat dalen. Mocht die visie uitkomen dan kunnen ze hun shortpositie sluiten en het aandeel voor een lagere prijs weer terugkopen.
  • De partijen hebben de effecten nodig om tijdelijke shortposities of longposities af te dekken
  • Soms kan de verkopende partij de effecten niet direct leveren bij een transactie. Die partij kan middels securities lending de effecten tijdelijk inlenen.


De risico's van securities lending

Securities lending brengt ook risico's met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld het faillisementsriciso. Mocht de lenende partij failliet gaan, dan kan die partij jouw effecten niet meer teruggeven. Zoals eerder genoemd loop je als belegger ook nog altijd het koersrisico. Als je effecten worden uitgeleend, behoudt je namelijk het economisch risico op de effecten. Je loopt daardoor het risico dat koersen dalen en je beleggingen daardoor minder waard worden. Het risico op deze schommelingen is er altijd en is inherent aan beleggen.