Sin stocks, ook bekend als zonde-aandelen, zijn aandelen van bedrijven die actief zijn in sectoren die doorgaans geassocieerd worden met controversiële activiteiten. Deze sectoren omvatten onder andere tabak, alcohol, gokken en wapens.

De term sin stock is afgeleid van de zinsnede "sinful stocks" (zondige aandelen), die voor het eerst werd gebruikt in 1980 door de Amerikaanse beleggingsstrateeg Michael Metz. In die tijd werden de eerste beleggingsfondsen, die bestonden uit sin stocks opgericht. Die nieuw opgerichte beleggingsfondsen werden meteen gezien als controversieel. In de jaren daarna werd de term "sin stock" steeds meer gebruikt om de aandelen van bedrijven in deze sectoren te beschrijven.


Wat maakt een aandeel een sin stock?

Een aandeel wordt als een sin stock beschouwd op basis van de bedrijfsactiviteiten en betrokkenheid bij zaken die als sociaal controversieel worden beschouwd. Dit kan variëren van de productie van tabaksproducten en alcoholische dranken tot de exploitatie van casino's en wapenproductie.


Welke sectoren worden doorgaans geassocieerd met sin stocks?

Sin stocks worden voornamelijk geassocieerd met sectoren zoals tabak, alcohol, gokken, wapens en zelfs de productie en distributie van pornografie. Deze sectoren hebben vaak te maken met maatschappelijke kritiek en ethische overwegingen.


Wat zijn voorbeelden van bedrijven die als sin stocks worden beschouwd?

Enkele bekende voorbeelden van bedrijven die als sin stocks worden beschouwd, zijn grote tabaksfabrikanten zoals Philip Morris International en Altria Group, bierproducenten zoals Anheuser-Busch InBev, casinobedrijven zoals MGM Resorts International en wapenfabrikanten zoals Lockheed Martin.


Welke controverses zijn er verbonden aan sin stocks?

Sin stocks worden vaak geassocieerd met ethische en maatschappelijke controverses. Critici maken zich zorgen over de schadelijke gezondheidseffecten van tabaks- en alcoholgebruik, de problematische gevolgen van gokverslaving, de mogelijke bijdrage aan geweld door wapenfabrikanten en de morele bezwaren tegen pornografie.


Meer weten over dit onderwerp?

Door de opkomst van duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen, waarbij vermogensbeheerders er steeds vaker voor kiezen om deze sectoren uit te sluiten van hun beleggingsportefeuilles, lijken sin stocks het steeds lastiger te krijgen.

Toch gaat er nog steeds genoeg geld in deze sectoren om, want wat fout is heeft ook aantrekkingskracht. We zochten voor je uit wat deze onethische beleggingen (on)aantrekkelijk maakt, hoe groot deze markt is en wat deze ‘foute’ beleggingen opleveren.