Spreiding is een slimme manier om het risico dat je bij beleggen loopt te minimaliseren. Door te beleggen in verschillende financiële instrumenten, sectoren, geografische gebieden en andere categorieën, spreid je het risico dat je loopt. Gaat het in de ene sector iets minder, dan zal het in de andere sector misschien iets beter gaan.

Het doel is om het rendement te maximaliseren door te investeren in verschillende gebieden die elk verschillend reageren op dezelfde gebeurtenis. Ondanks dat het geen garantie biedt tegen een negatief totaalrendement, is spreiding een belangrijk onderdeel voor het bereiken van de beleggingsdoelen.


Spreiden in de tijd: periodiek beleggen

Weet jij wat het beste moment is om beleggingen aan te kopen? Vandaag? Volgende maand? Misschien wel volgend jaar als de rust is teruggekeerd op de beurs? Het eerlijke antwoord: niemand weet het precies. Want niemand kan in de toekomst kijken.

Beleg je voor de langere termijn, dan wil je je beleggingen spreiden in de tijd. Periodiek beleggen is dan een slimme strategie.