De Sustainable Development Goals (SDG's), in het Nederlands Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn 17 doelen die ervoor moeten zorgen dat de wereld uiterlijk 2030 een betere plek is geworden. De landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) hebben deze SDG's opgesteld. In 2015 is er een start gemaakt met het bereiken van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

De doelen moeten ervoor zorgen dat uitdagingen als armoede, de klimaatcrisis en onvoldoende onderwijs bestreden worden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015.


Sustainable Development Goals en beleggen

Beleggers vinden de positieve impact en bijdrage van ondernemingen die negatieve gevolgen voor milieu en maatschappij vermijden of daar oplossingen voor aandragen steeds belangrijker. Dat er stappen moeten worden genomen op dit gebied blijkt uit de Sustainable Development Goals (SDG’s), waar overheden, het bedrijfsleven en de samenleving zich aan hebben gecommitteerd.

De Sustainable Development Goals bieden bedrijven een handvat voor toekomstige investeringen. En de Sustainable Development Goals vormen voor beleggers een uitgangspunt waarmee ze de impact van hun beleggingen kunnen meten. Net zoals het geval is bij de ESG-criteria.


Een overzicht van de 17 Sustainable Development Goals:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken