Tactische asset allocatie is het afwijken van de strategische asset-allocatie om op korte termijn (typisch 12 à 18 maanden) het rendement van de beleggingen te vergroten of het risico te verkleinen. Door de markt te timen probeer je het rendement van je portefeuille te vergroten en/of het risico dat je loopt met je beleggingen te verkleinen.


Wat is het nut van tactische asset-allocatie?

Professionele beleggers maken regelmatig gebruik van tactische asset-allocatie. Door op korte termijn in te spelen op de marktomstandigheden kunnen ze hun portefeuilles 'toekomstproof' maken. Stel dat je een bepaalde visie op de markt hebt, bijvoorbeeld als je een renteverhoging verwacht of vreest, of als je aandelen heel duur of goedkoop vindt. Dan kan je daar middels tactische asset-allocatie op inspelen. Je koopt dan net wat meer aandelen of juist wat minder. Net wat bij de beleggingsstrategie past.


Tactische asset-allocatie is actief beleggen voor de korte termijn

Zodra je je gaat bezighouden met tactische asset-allocatie, ben je in principe actief aan het beleggen. En dat vereist een alertere houding dan het eenmalig kiezen van een asset allocatie voor de lange termijn die je slechts op vaste momenten evalueert. Wie belegt volgens een eigen visie moet die ook regelmatig tegen het licht houden: gebeurt er wel wat ik had bedacht?


Asset-allocatie in het algemeen

Tactische asset-allocatie is samen met strategische asset-allocatie onderdeel van de algehele asset-allocatie. Asset-allocatie gaat over de spreiding van je beleggingen. Asset is een ander woord voor belegging. En allocatie betekent: waar je in belegt. Welk deel van je geld steek je in aandelen, welk deel in obligaties? Maar ook: hoe spreid je je beleggingen over verschillende regio’s en sectoren? Doel van deze spreiding: je bent niet afhankelijk van één regio of sector en spreidt dus je risico.