Themabeleggen is een strategie om te kijken of een belegging duurzaam is. Bij themabeleggen wordt belegd in bedrijven die oplossingen bieden voor belangrijke maatschappelijke problemen. Voorbeelden van maatschappelijk problemen zijn klimaatverandering, voedseltekorten, gebrekkig onderwijs of armoede.

Een duurzame belegger gaat op zoek naar ondernemingen die een oplossing bieden voor die problemen. Het kan zijn dat een bedrijf zich bezighoudt met duurzame energie, biologische akkerbouw of microkrediet beschikbaar stelt. Op de beurs zijn er verschillende beleggingsfondsen die hierop inspelen. Deze beleggingsfondsen selecteren de beste bedrijven die op die specifieke duurzaamheidsthema's en natuurlijk ook op financiële aspecten inspelen. Duurzame thema's waar je een beleggingsfonds voor kunt vinden zijn:

  • Duurzame energie
  • Gezondheid
  • Klimaatverandering
  • Microkrediet
  • Schone technologie
  • Water