Net als een oudedagslijfrente is een tijdelijke oudedagslijfrente een periodieke uitkering die je ontvangt als je met pensioen bent gegaan.

Het is een aanvulling op je AOW en het pensioen dat je eventueel in je werkende leven hebt opgebouwd bij werkgevers. De uitkering wordt betaald vanuit het vermogen dat je hebt opgebouwd door middel van pensioenbeleggen.

De hoogte van je uitkeringen hangt dan ook af van de prestaties van je beleggingen en wanneer je bent gestart met het opbouwen van je aanvullende pensioen. Als ondernemer mag je ook een eventuele stakingswinst en/of fiscale oudedagsreserve gebruiken om een (tijdelijke) oudedagslijfrente af te sluiten.


Flexibiliteit bij een tijdelijke oudedagslijfrente

Waar een oudedagslijfrente een looptijd van minimaal 20 jaar heeft, geldt er voor een tijdelijke oudedagslijfrente een minimale looptijd van 5 jaar. Ook is er sprake van een maximum dat er per jaar uitgekeerd mag worden. De periodieke uitkeringen mogen in 2024 maximaal €26.463 per jaar zijn. Kom je boven dit bedrag bij een looptijd van 5 jaar? Dan zal je de looptijd moeten verlengen.


Kenmerken tijdelijke oudedagslijfrente en oudedagslijfrente

Kenmerk Tijdelijke oudedagslijfrente Oudedagslijfrente
Uitkeringsduur: Tijdelijk en vooraf bepaald, bijvoorbeeld voor 10 jaar. Wel met een minimum van 5 jaar. Minimaal 20 jaar, maximaal tot vooraf bepaald, bijvoorbeeld 30 jaar.
Geschikt voor: Geschikt als je behoefte hebt aan extra inkomen in een bepaalde periode. Geschikt als je inkomsten wilt gebruiken om voor langere tijd een vast bedrag te ontvangen.
Begin uitkering: Op z’n vroegst in het jaar waarop je de AOW-leeftijd bereikt. Op het moment dat je besluit te stoppen met werken, kan dus ook voor bereiken van de AOW-leeftijd.
Belasting: Inkomstenbelasting betalen over uitkeringen Inkomstenbelasting betalen over uitkeringen
Doel: Biedt periodieke inkomsten voor een specifieke (korte) periode. Biedt periodieke inkomsten voor een specifieke (lange) periode.
Maximum bedrag: Maximale uitkering van €26.463 per jaar (2024) Geen maximale uitkering
Bij overlijden: Als je overlijdt tijdens de uitkeringsfase, wordt het resterende bedrag uitgekeerd aan de erfgenamen. Als je overlijdt tijdens de uitkeringsfase, wordt het resterende bedrag uitgekeerd aan de erfgenamen.
Risico: De waarde kan per uitkeringsperiode fluctueren. Koersen kunnen namelijk stijgen maar ook dalen. De waarde kan per uitkeringsperiode fluctueren. Koersen kunnen namelijk stijgen maar ook dalen.


Met een tijdelijke oudedagslijfrente heb je de mogelijkheid om de jaren na je AOW-leeftijd meer geld te ontvangen (tot het maximum). De kans bestaat dat je in deze jaren immers het meest fit bent en activiteiten wil doen die geld kosten, zoals het maken van mooie reizen.

Wanneer je de uitkeringen later wil starten dan de AOW-leeftijd heb je die flexibiliteit echter ook. De start van de uitkering mag je maximaal 5 jaar uitstellen. Ten slotte heb je ook de keuze in welke frequentie je de uitkeringen wil ontvangen.

Voor mensen die een relatief groot bedrag opzij hebben gezet, kan het interessant zijn een oudedagslijfrente en een tijdelijke oudedagslijfrente te combineren. Zo realiseer je in de eerste jaren van je pensioen een hogere uitkering, maar ontvang je ook op de lange termijn een bedrag om comfortabel te kunnen blijven leven.