Een vastrentend fonds is een beleggingsfonds dat gespreid belegt in effecten die op een regelmatige basis vaste inkomsten genereren. Vaak gaat het dan om obligaties met een vaste looptijd.

Een vastrentend fonds belegt in vastrentende effecten. Van deze effecten ligt het renteperctage vast. Daardoor kan het fonds dus op regelmatige basis een inkomen uitkeren. Naast obligaties zijn ook preferente aandelen en schuldbewijzen voorbeelden van effecten die je terugvindt in een vastrentend fonds. Doordat ze een lange looptijd hebben is het risico relatief laag. Maar omdat het beleggen blijft, is er altijd een risico.


Het voordeel van een vastrentend fonds

Een vastrentend fonds genereert aan deelnemende beleggers op regelmatig een vast inkomen. Doordat het genereren van een vast inkomen het doel is van een vastrentend fonds, opereren deze vooral risicomijdend.