De VBDO is de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Het is een vereniging waar jij je bij kunt aansluiten als je belegt in Nederlandse bedrijven. Zij zorgen ervoor dat jouw duurzame belangen, en dan met name de sociale- of mileuaspecten goed behartigd worden. Het doel van de VBDO is het verduurzamen van de kapitaalmarkt.

De VBDO, die tegenwoordig bijna 800 leden telt, stuurt zowel beleggers als ondernemingen waarin wordt belegd aan tot meer duurzaamheid. Dit doet de VBDO door te wijzen op zaken als milieubeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid.


Activiteiten VBDO

Door onderzoeken en benchmarks uit te te voeren, stimuleert de VBDO financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen. Hiervoor organiseert de vereniging seminars en conferenties. Zo trachten ze het netwerk te versterken en kennis te delen. Ook stelt de VBDO ieder jaar vragen op aandeelhoudersvergaderingen over specifieke duurzame thema's. Engagement is voor de VBDO een belangrijk instrument om bij te dragen aan de verduurzaming van de kapitaalmarkt.