De VEB is de Vereniging van Effectenbezitters. Het is een Nederlandse belangenvereniging voor beleggers. De VEB behartigt de belangen van beleggers door onder andere haar stem in de media te laten horen en door actie te voeren bij aantoonbare misstanden bij beursondernemingen. De VEB telt momenteel ongeveer 36.000 leden en is daarmee de grootste belangvereniging voor beleggers in Nederland


Aandeelhoudersvergadering bezoek

Een van de belangrijkste activiteiten van de VEB is het bezoeken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van bedrijven. Zo'n beetje elk Nederlands beursgenoteerd bedrijf krijgt bezoek van van een specialist van de VEB. De VEB bezoekt zodoende dan ook jaarlijks zo'n 150 aandeelhoudersvergaderingen. In deze vergaderingen verdedigt de VEB altijd het belang van de aandeelhouders. Deze geven de VEB vaak ook machtiging voor hun stemrecht. Zo kan de VEB namens haar leden stemmen voor of tegen besluiten die op de AVA's worden voorgelegd.


Collectieve (juridische) acties VEB

De VEB zet daarnaast collectieve (juridische) acties op touw. Vooral wanneer haar leden zijn gedupeerd door misstanden bij (Nederlandse) beursondernemingen. Het doel dat de VEB dan vaak nastreeft is compensatie. Enkele succesvolle afgeronde acties zijn die van Fortis, World Online, Imtech en recent SNS Reaal.


Lobbyen

Door intensief bij de politiek in Den Haag en Brussel te lobbyen vraagt de VEB aandacht voor de rechten van beleggers. Deze zijn namelijk gebaat bij transparante, eerlijke en betaalbare dienstverlening. Door intensief contact te onderhouden met marktpartijen, regelgevers en belangenbehartigers proberen ze dit voor elkaar te krijgen.