Een vestigingsland is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. Het vestigingsland kan belangrijke gevolgen voor de belastingheffing hebben.


De invloed van het vestigingsland op dividendbelasting

De hoogte van de dividendbelasting is om te beginnen afhankelijk van het vestigingsland van de uitkerende instantie.

Een in Nederland gevestigd beleggingsfonds moet bijvoorbeeld 15% dividendbelasting inhouden. In andere landen is dit tarief vaak anders. Zo is de dividendbelasting in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 30%, in Ierland 0% maar in Luxemburg, net als in Nederland, 15%.

Maar de uiteindelijk verschuldigde dividendbelasting is mede afhankelijk van het land van vestiging van de ontvanger. Dit komt omdat veel landen onderling belastingverdragen hebben. Met deze belastingverdragen wordt voorkomen dat ontvangers van buitenlands dividend meer dividendbelasting betalen dan dat in hun land van vestiging zou worden ingehouden op binnenlands dividend.

Veel landen hebben namelijk onderlinge belastingverdragen. Daarmee wordt voorkomen dat ontvangers van buitenlands dividend meer dividendbelasting betalen dan in hun land van vestiging zou worden ingehouden op binnenlands dividend. Zo heeft Nederland een belastingverdrag met de Verenigde Staten. Dit verdrag zorgt ervoor dat je niet het Amerikaanse tarief van 30% maar het Nederlandse tarief van 15% moet betalen.