Volatiliteit geeft aan hoeveel een koers beweegt. Een lage volatiliteit betekent dat bijvoorbeeld de prijs van een aandeel redelijk stabiel is, terwijl een hoge volatiliteit aangeeft dat de koers van een aandeel erg veel beweegt.

Volatiliteit wordt vaak uitgedrukt in de standaarddeviatie – in welke mate de koers afwijkt van een gemiddelde. Op basis van koersen uit het verleden berekenen beleggers de standaarddeviatie: een indicatie van de volatiliteit die we in de toekomst kunnen verwachten.

Risicoloos beleggen bestaat niet. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.