Voting & engagement zijn manieren om als duurzame belegger invloed uit te oefenen op bedrijven. Een manier om invloed uit te oefenen is om te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, dat heet voting. Een andere manier is om in gesprek te gaan met een bedrijf, dat noemen we engagement. Net als uitsluiting is dit een strategie om invloed uit te oefenen op het duurzame beleid van het bedrijf.

Maar voting & engagement zijn wel heel andere strategieën dan uitsluiten. Bij uitsluiten beleg je niet in bedrijven die niet duurzaam zijn, of verkoop je de aandelen van niet-duurzame bedrijven. Bij voting & engagement blijf je juist wel in een bedrijf beleggen. Als duurzame belegger zet je voting & engagement in om het bedrijf te bewegen tot duurzamer gedrag. Dit kan je op een opbouwende manier doen, waarbij je in gesprek gaat met het bedrijf en je ideeën deelt. Maar ook als activist. Je eist van het bedrijf verbeteringen door publiekelijk aandacht te vragen voor het onderwerp. Zo oefen je druk uit.


Voting

Van de duurzame ESG-criteria is Governance (goed bestuur) een belangrijk onderdeel om inspraak in te krijgen. De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AVA) geeft aandeelhouders de mogelijkheid om te stemmen over bestuurdersbenoemingen, beloningsbeleid en vermogensstructuur. Aandeelhoudersvergaderingen zijn dan ook populaire aangelegenheden. Veel grote (en kleine) beleggers laten daarbij hun stem horen waarbij ze het beleid mede vorm kunnen geven. Ook op het gebied van duurzaamheid. Maar als kleine belegger heb je vaak slechts een enkele stem. Daarom kan het zijn om je aan te sluiten bij een grotere partij. Zo is er de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB) die je volmacht kunt geven over je stem. Ook is er de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Deze vereniging stemt altijd duurzaam voor je op aandeelhoudersvergaderingen.


Engagement

Naast het uitbrengen van je stem kun je ook in gesprek gaan met het bedrijf. Hiervoor wordt de Engelse term engagement gebruikt. Maar als kleine particuliere belegger is het schier onmogelijk om met grote bedrijven in gesprek te gaan. Grotere, professionele, partijen lukt dat vaak wel. Denk dan aan investeerders, pensioenfondsen of verzekeraars. Het kan zijn dat een bedrijf luistert naar hun ideeën, maar dat is natuurlijk niet gegarandeerd.