Het wezenpensioen is een nabestaandenuitkering. Het wezenpensioen is een pensioenvorm die kan worden uitgekeerd als de kinderen van een overledene wees worden. Ook als die bij een ex-partner wonen. De betaling hiervan stopt aan het eind van de maand waarin het kind 21 jaar wordt of als het kind overlijdt.

Het wezenpensioen is afgeleid van het ouderdomspensioen dat als is opgebouwd én het pensioen dat nog opgebouwd zou worden totdat de AOW-leeftijd zou zijn bereikt.


Hoe hoog is het wezenpensioen?

De hoogte van het wezenpensioen hangt af van de situatie en van de hoogte van het ouderdomspensioen. Als er niet alleen kinderen maar ook een (ex)-partner overblijft dan worden de kinderen gezien als 'halve wezen'. Dit betekent dat ieder kind een uitkering krijgt van ongeveer 0,25% van het salaris (min de AOW-francise), voor elk jaar dat er pensioen is opgebouwd. De AOW-francise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd en daarom ook geen pensioenpremie wordt betaald.

Als er geen (ex)partner achterblijft dan worden de kinderen gezien als 'volle wezen'. Zij hebben dan recht op een uitkering van ongeveer 0,50% van het salaris waarmee pensioen werd opgebouwd min de AOW-francise.