De Wet op het financieel toezicht (Wft) is een wet die het toezicht op de financiële sector in Nederland regelt. Deze wet is ingevoerd op 1 januari 2007. In deze wet zijn alle regels en voorschriften voor financiële markten en het toezicht daarop samengebracht. De Wft is dan ook in het leven geroepen om de consument te beschermen.


Wat is het doel van de Wft?

Het doel van de Wet op het financieel toezicht is:

  • Het beschermen van de consument
  • Efficiënte financiële markten creëren, beschermen en behouden
  • En het waarborgen van stabiliteit in het financiële systeem


Toezichthouders op de Wft

Om ervoor te zorgen dat de Wft goed wordt nageleefd zijn er meerdere toezichthouders aangesteld. Een van die toezichthouders is de AFM. Volgt een bedrijf niet de regels zoals die in de wet zijn opgesteld, dan kan dit bedrijf een flinke boete krijgen.

Als vermogensbeheerder valt Semmie ook onder de Wet op het financieel toezicht.