De Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF is een fonds waarmee je kunt beleggen in een portefeuille van groene Europse bedrijfsobligaties. Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven die zich richten op milieuvriendelijke activiteiten, zoals het verminderen van CO2-uitstoot en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In dit fonds vinden we uiteindelijk meer dan 350 obligaties terug.

Dit fonds vind je terug in Semmie's Sustainable portefeuille.


Beleggingsdoel

Het beleggingsdoel van de Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF is om beleggers blootstelling te bieden aan een portefeuille van in euro's genoteerde groene bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, uitgegeven door bedrijven die zich inzetten voor milieuvriendelijke activiteiten.

De ETF streeft ernaar de prestaties van de Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable & SRI Index te volgen. Deze index bevat bedrijfsobligaties die zijn uitgegeven door Europese bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Koersontwikkeling


Duurzaamheid

De ETF houdt rekening met de de drie ESG factoren (Environment, Social en Governance) bij de selectie van obligaties, om ervoor te zorgen dat de obligaties in overeenstemming zijn met ESG-criteria. De ETF houdt ook rekening met de reputatie van de uitgevende bedrijven en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Om als "groene obligatie" te worden beschouwd, en om te worden geselecteerd, moet de obligatie voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot milieuvriendelijke activiteiten, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of waterbeheer.


ETF Quickfacts

Fondsaanbieder DWS
Vestigingsland Ierland
ISIN IE000MCVFK47
Fondstype Obligaties
Valuta Euro
Benchmark Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Dividend uitkerend? Nee


Meer weten over dit fonds? Neem dan een kijkje op de pagina DWS, de fondsaanbieder.