Yield-to-maturity (YTM) is het totale rendement dat wordt verwacht op een obligatie als de obligatie wordt aangehouden tot het einde van de looptijd. Met de yield-to-maturity kan je het effectief rendement berekenen.


Waarom kijken beleggers naar de yield-to-maturity?

Beleggers kijken naar de yield-to-maturity om obligaties met elkaar te vergelijken. Een obligatie met een hoge yield-to-maturity is gunstiger voor beleggers dan een obligatie met een lage yield-to-maturity. De reden hiervoor is dat je een hoger effectief rendement kunt verwachten.