Yield verwijst naar het rendement wat is gerealiseerd op een belegging gedurende een bepaalde periode. Yield wordt hierbij uitgedrukt als een percentage op basis van het geïnvesteerde bedrag, de huidige marktwaarde of de nominale waarde van het effect. Het omvat de rente of dividenden die zijn ontvangen dankzij het aanhouden van een bepaald effect, zoals een obligatie of aandeel.


Waarom is yield belangrijk?

Yield is een belangrijk instrument dat door zowel bedrijven als investeerders wordt gebruikt om effecten te analyseren. Yield wordt gebruikt als een financiële ratio die aangeeft hoeveel een bedrijf elk jaar aan dividend / rente aan beleggers betaalt in verhouding tot de prijs van het effect. Yield is een maatstaf voor het rendement die een belegger ontvangt ten opzichte van het geld dat in een effect is geïnvesteerd.


Waarvoor wordt yield gebruikt?

Yield zien we veel terug als er wordt gesproken over obligaties. Er wordt dan aangegeven wat je als belegger kan verwachten van het rendement maar ook het bijpassende risico. Zo zijn er bijvoorbeeld high yield obligaties: obligaties met een relatief hoog rendement maar ook met een hoog risico. High yield obligaties hebben over het algemeen een lage rating. Om de obligatie toch nog aantrekkelijk te maken voor investeerders wordt er een relatief hoog rendement aangeboden


Hoe bereken je de yield?

Als je de yield van een belegging zelf wilt berekenen, deel je het ontvangen rendement door de initiële investering.

Een voorbeeld: Je koopt voor €2.500 aandelen van het bedrijf ABC. Na een jaar wordt er €100 aan netto dividend uitgekeerd. Dan is de yield over die periode: (100/€2500) x €100 = 4%.