Een zero-coupon obligatie is een obligatie waar geen coupon of rente op wordt betaald. De periodieke rentebetaling is dan ook 0 procent. Bij een zero-coupon obligatie vindt aan het einde van de looptijd van obligatie alleen een aflossing van de nominale waarde van de obligatie plaats. Om de obligatie aantrekkelijk te houden voor beleggers wordt deze met een grote korting verhandeld. Er wordt met een zero-coupon obligatie dan ook winst gemaakt wanneer deze aan het eind van de looptijd wordt afgelost voor de volledige nominale waarde.


Hoe werkt een zero-coupon obligatie precies?

Stel een zero-coupon obligatie (in het Nederlands nulcouponobligatie) wordt uitgegeven tegen een prijs van €120 euro, terwijl de aflossingprijs €150 bedraagt. Op de vervaldag krijg je als belegger €150 in plaats van de €120 die je als aankoopprijs hebt betaald. Je ontvangt in de tussentijd geen rente maar op het einde boek je wel winst. Zero-coupon obligaties zijn zowel lange- als kortetermijnbeleggingen, al heeft dit type obligatie normaal gesproken een looptijd van tussen de 10 en 25 jaar.


Wat zijn de voordelen van zero-coupon obligaties?

  • Zer-coupon obligaties kennen een laag risico. Obligaties worden gezien als relatief veilige beleggingen (al is er altijd sprake van risico), maar de prijsontwikkeling van obligaties verloopt een stuk minder grillig dan dat van bijvoorbeeld aandelen.
  • Zero-coupon obligaties zijn interessant omdat de belegger niet te maken krijgt met het herbeleggingsrisico (het risico dat toekomstige inkomsten niet kunnen worden herbelegd tegen hetzelfde rendement als dat van de onderliggende belegging). Dit komt omdat er door het ontbreken van periodieke uitbetalingen geen tussentijdse kasstromen zijn.
  • Als belegger kun je zelf kiezen hoeveel risico je neemt met een zero-coupon obligatie. Dit komt omdat de meeste obligaties een rating krijgen. Relatief veilige obligaties worden verhandeld met een triple-A rating (AAA). Deze leveren in de regel ook minder op. Obligaties met een lagere rating kennen meer risico en kunnen daardoor ook meer opleveren.